Gruppboenden i Nykvarn

nykvarn-gruppboende

Gruppboenden i Nykvarn

Gruppboende i Nykvarn var ett projekt vi gjorde på totalentreprenad, och som omfattade två arbeten inom två områden.

Område 1, Sandtorp

Vi uppförde en större byggnad med fyra lägenheter för LSS-boende (gruppboende) samt gemensamhetsutrymmen, personalutrymmen och tekniska utrymmen. En till lägenhet ska byggas i huset. Arbetet omfattade också ett gårdshus för avfallshantering och trädgårdsskötsel samt trädgårdsanläggning och markarbeten. Vi förberedde också för eventuella framtida byggnader.

Område 2, Nykvarn
Det här projektet omfattade en större byggnad för fem lägenheter, samt gemensamhetsutrymmen, personalutrymmen och tekniska utrymmen. Vi uppförde även här ett gårdshus för avfallshantering och trädgårdsskötsel samt trädgårdsanläggning och markarbeten.

Fakta

Beställare

Nykvarns kommun

Byggstart

2013

Add a Comment