Tattby Förskola

tattby-nacka-kommun

Tattby Förskola

Totalprojekt uppförde en ny förskola med fyra avdelningar och tillagningskök. I projektet ingick även markarbeten, utvändig utrustning och planteringar. Förskolan ligger intill Samskolan i Saltsjöbaden. Projektet pågick 2011-2012.

Fakta

Beställare

Nacka Kommun

Byggstart

2011

Add a Comment