Träningssärskolan i Vallentuna

Träningssärskolan i Vallentuna

Totalprojekt genomför nybyggnad av en träningssärskola på totalentreprenad. Hammarbacksskolan ligger i Vallentuna-Mörby i Vallentuna kommun. Byggnaden består av fem avdelningar och ytan är fördelad i två plan, med en sänghiss för inre kommunikation.

På plan två bygger vi ett rum för sjukgymnastik. Byggnaden förbereds också med ett mottagningskök där barn vid behov ska kunna äta. Alla utrymmen är anpassade till att klara de speciella behov som träningssärskolans barn har. Vi anlägger också en ny infartsväg med parkering och vändplan, gång- och cykelvägar samt skolgård med en lekfull och anpassad miljö. Byggnaden ska uppfylla energikravet 50 % av BBR-kraven enligt Vallentuna Kommuns riktlinjer.

Fakta

Beställare

Vallentuna Kommun

Byggstart

2015

Inflyttningsår

Januari 2017

Hemsida

Hammarbacken

Add a Comment