Tullvisitationsbyggnad och övriga byggnader i Värtahamnen

hamnombygge-stockholm

Tullvisitationsbyggnad och övriga byggnader i Värtahamnen

Totalprojekt utför Tullvisitations byggnad och övriga byggnader som är en del av utvecklingsprojektet Värtan. Projektet ingår i Stockholms Stads program för utbyggnad av Hjorthagen – Värtahamnen – Frihamnen – Loudden, och innebär att Värtapiren byggs ut och Värtabassängens inre delar fylls ut.

Syftet med utvecklingsprojektet är att modernisera hamnverksamheten genom att bland annat skapa fler kajplatser, en ny passagerarterminal och effektivare uppställningsytor för transportfordon. Syftet är också att skapa ytor för Stockholm stad för kontor, bostäder, handel och kommunikation. För att det ska bli möjligt krävs en ombyggnad av Värtapiren och Värtabassängen. Hamnen kommer att vara i drift under hela entreprenadtiden.

Fakta

Beställare

Stockholms Hamn AB

Byggstart

2015

Hemsida

Värtan

Add a Comment