Willys Uppsala i Stenhagen

willis

Willys Uppsala i Stenhagen

Totalprojekt gör en anpassning och ombyggnation av handelslokalerna till en ny Willys dagligvarubutik. Butikens yta är cirka 3500 kvadratmeter. Projektet pågår 2015-2016.

Fakta

Beställare

Patrizia Immobilien AG

Byggstart

2015

Add a Comment